خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان

پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان هدف پرسشنامه : بررسی روش های فعالیت منابع انسانی در سازمان. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر کدام از جملات زیر در بخش الف، با توجه به طیف مشخص کنید که تا چه اندازه نشان‌دهنده روشی است که منابع انسانی در سازمان شما فعالیت می‌کند؟ آنگاه، در بخش ب تعیین کنید که هر روش، تا چه اندازه یک بخش از استراتژی منابع انسانی سازمان شما است؟ …

ادامه مطلب »