خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری

 پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری هدف پرسشنامه : بررسی وفاداری مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری دارای ۲۴ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی …

ادامه مطلب »