خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت

 پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت   هدف: هدف از پرسشنامه زیر، ارزیابی اقدامات برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت می‌باشد و می‌تواند جهت تخصیص شغل در آینده مفید باشد.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را بیان می‌کند، تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »