خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

 پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری هدف پرسشنامه : بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران هایی که غذاهای آماده ارائه می‌کنند. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزیابی رستوران …

ادامه مطلب »