خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزش درک شده خرید

 پرسشنامه ارزش درک شده خرید هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده از خرید نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزش درک شده خرید دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »