خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت هدف پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت اجرای اقدامات در زمینه کیفیت بررسی میزان (سطح) اجرای اقدامات در زمینه کیفیت. نحوه تکمیل: لطفاً سطح اجرای هر یک از اقدامات زیر را در زمینه کیفیت مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اجرای اقدامات …

ادامه مطلب »