خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی

 پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی   هدف: بررسی میزان اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را در سازمان خود مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی دارای  ۲۳ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »