خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت

پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت   هدف: بررسی میزان اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت دارای ۲۸ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »