خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOs

پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOs هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه  اثربخشی شبکه سازی در NGOs (سازمان‌های غیر دولتی) را مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیارها توسط کلودیا لیبلر و ماریسا فری   در سال ۲۰۰۴ میلادی طراحی شده است. نحوه تکمیل: برای سنجش اثربخشی شبکه سازی در NGOs از عبارات مختلفی در پنج دسته جداگانه استفاده شده است که دارای طیف چهار گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد است. …

ادامه مطلب »