خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین

 پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  به منظور بررسی اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین طراحی گردیده است.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده …

ادامه مطلب »