خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش دارای ۲۳ سوال و  نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »