خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی ایجاد اتحاد استراتژیک بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی دارای ۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. کاربرد : پایان نامه های …

ادامه مطلب »