خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

 پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی هدف: این پرسشنامه، انگیزه فرد برای نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقاً مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید. گزینه انتخابی را با علامت “*” مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی به صورت ۳و ۴ و ۶ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »