خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه آمادگى رهبرى کسب و کار مستقل

پرسشنامه آمادگى رهبرى کسب و کار مستقل   هدف: این پرسشنامه  پرسشنامه ى آمادگى رهبرى کسب وکار مستقل طراحی شده است. براساس سؤالات مطرح شده در این تست خود ارزیابى، ویژگى هاى شخصیتى و رفتارى کارآفرینان به سنجش گذاشته مى شود.   نحوه تکمیل: گزینه‌هاى «بلى » یا «خیر» را براى سؤالات زیر علامت بزنید و در پایان، میزان آمادگى خود را براى رهبرى کسب و کار مستقل ارزیابى کنید. …

ادامه مطلب »