خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم   هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی‌های مدیر قرن بیست و یکم.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، ویژگی‌های بیان شده در خصوص مدیران قرن بیست و یکم را کامل کنید.   قوی (۱): من مطمئنم این گونه هستم. خوب (۲): من هنوز برای رشد جا دارم. ضعیف (۳): من واقعاً نیاز دارم در این زمینه کار کنم. مطمئن نیستم (۴): من نمی دانم. …

ادامه مطلب »