خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت نوآوری

 پرسشنامه مدیریت نوآوری   هدف: بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت نوآوری.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت نوآوری به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مدیریت نوآوری دارای ۵ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »