خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی / همدردی بچه ها

پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی / همدردی بچه ها   هدف: بررسی احساس همدلی/ همدردی در بچه ها.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از جملات، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »