خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها

پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها . نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها دارای ۱۳ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »