خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی

پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی هدف: بررسی میزان توجه و آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش‌های سازمانی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی …

ادامه مطلب »