خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه هدف: بررسی نگرش‌ها درباره مدیریت مدرسه.   نحوه تکمیل پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه :میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »