خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان هدف : بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان دارای ۲۹ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »