خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان هدف پرسشنامه: بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان. نحوه تکمیل پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان : درباره مشاغل مدیران در سازمان فکر کنید. برنامه مدیریت کیفیت جامع بر ابعاد مشاغل مدیران که در زیر بیان شده، چه تاثیری می گذارد؟ طیف ۰    ۱    ۲    ۳    ۴ توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش مدیران …

ادامه مطلب »