خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد هدف: بررسی نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد دارای ۸ سوال است . نوع …

ادامه مطلب »