خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده

پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده هدف: تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در انتخاب عرضه کننده مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده دارای ۳۱ است.  و نوع فایل : Word 2007 میباشد. تفسیر نتایج این …

ادامه مطلب »