خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

 پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات هدف پرسشنامه : بررسی مسائل مربوط به صادرات نحوه تکمیل : تاثیر هر یک از موارد زیر را بر صادرات مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات دارای ۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »