خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید   هدف: بررسی مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را درباره مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید دارای …

ادامه مطلب »