خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی

پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی   هدف: بررسی مزایای مورد انتظار از انتقال تکنولوژی.   نحوه تکمیل: میزان مزایای حاصل از انتقال تکنولوژی را با توجه به موارد زیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »