خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت فروش

پرسشنامه مدیریت فروش هدف: بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت فروش دارای ۶۵ سوال است. نوع فایل :Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »