خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

 پرسشنامه  قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی هدف : بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی نحوه تکمیل : میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی دارای ۲۰ …

ادامه مطلب »