خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات را در موارد زیر تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت …

ادامه مطلب »