خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش   هدف: ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش دارای ۳۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »