خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی

پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی   هدف پرسشنامه  : بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری …

ادامه مطلب »