خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین   پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین  به بررسی عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین. نحوه تکمیل: میزان استرسی که هر یک از عوامل زیر ایجاد می‌کنند را تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین …

ادامه مطلب »