خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

 پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT) هدف : بررسی عملکرد سیستم به هنگام نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT) دارای ۱۵ سوال است.  نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »