خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی نگرش افراد درباره سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان دارای ۲۴ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »