خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌پایه

پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌ پایه   هدف: بررسی میزان توجه به سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه و نیاز به اجرا شدن این سیستم‌ها در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌ پایه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »