خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها   هدف: پرسشنامه زیر با هدف ایجاد ارتباط میان اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری) و همچنین عملکرد تجاری تنظیم شده است.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، بر روی طیف گزینه ای که نشانگر وضعیت سازمان شما می‌باشد مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »