خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین

پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین این پرسشنامه میزان اعتماد شرکت به مشتریان و تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و امکانات را به تفکیک مورد سنجش قرار می‌دهد. که به وسیله اسوان – تراویک – سیلوا  در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷ طراحی گردیده است. نحوه تکمیل: برای سنجش میزان اعتماد شرکت به مشتریان و تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و امکانات از طیف چهار …

ادامه مطلب »