خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت

 پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت هدف: بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از اینترنت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت دارای ۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »