خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات

پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات   هدف: بررسی تمایل افراد به جستجوی اطلاعات درباره کالاها و خدمات.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات دارای ۱۹ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »