خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل هدف : بررسی میزان رضایت پزشکان هتل . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت پزشکان هتل دارای ۲۸ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »