خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک هدف: بررسی میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را درباره میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »