خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه دنیای مجازی

پرسشنامه دنیای مجازی   هدف: بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی.   نحوه تکمیل: با هر یک از جملات زیر درباره دنیای مجازی چقدر موافق هستید؟ نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه دنیای مجازی به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه دنیای مجازی دارای ۲۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 می …

ادامه مطلب »