خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن

پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن هدف پرسشنامه: بررسی میزان دستیابی به دانش و تسهیم آن در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »