خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها

پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها   هدف: بررسی نگرش افراد درباره دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها دارای …

ادامه مطلب »