خانه / دانلود

آرشیو وبلاگ

پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییرمحیطی

پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییرمحیطی هدف: بررسی نقش دانش‌آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییرمحیطی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه دانش آموزان …

ادامه مطلب »