خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

پرسشنامه خود ارزیابی رهبری هدف پرسشنامه : تعیین سبک رهبری. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، بر روی موردی که مطابق با نظر شماست علامت بزنید. توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خود ارزیابی رهبری دارای  ۳۵ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی  پرسشنامه خود ارزیابی رهبری: این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »