خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه تغییر سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تغییر سازمانی دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد روایی و …

ادامه مطلب »