خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینى مربوط به تأسیس شرکت

 پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینى مربوط به تأسیس شرکت   هدف: این پرسشنامه  برای تعیین ضریب کارآفرینى مربوط به تأسیس شرکت طراحی شده است. کارآفرین کسى است که یک فعالیت تجارى پرمخاطره را با ریسک مشخصى و براى کسب سود بالقوه ایجاد مى کند، توسعه مى دهد و اداره مى کند. ضریب کارآفرینى   (EQ) یک ابزار یادگیرى خود فرمان است. روشى است که یک فرد با آن مى تواند ویژگى هاى …

ادامه مطلب »