خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری هدف پرسشنامه : تئوری رهبری اقتضائی (موقعیتی)، چهار سبک اصلی رهبری را مشخص می‌کند. جهت تعیین مناسب ترین سبک با توجه به موقعیت، ابتدا باید سبکی که به آن مستعدتر هستید را درک کنید. این پرسشنامه در ایجاد آگاهی نسبت به این موضوع به شما کمک می‌کند. نحوه تکمیل : در زیر هشت موقعیت فرضی آورده شده که در آنها باید تصمیمی بگیرید که هم شما و هم …

ادامه مطلب »